Senoji Panoterių mokykla

PANOTERIAI

Apie objektą:

Medinis mokyklos pastatas

Šis dviejų aukštų medinis pastatas buvo vienas iš dviejų tokių statinių Lietuvoje. Jis pastatytas 1935 m. Panoterių valsčiaus viršaičio J. Švėgždos iniciatyva, į statybas pakviečiant čia gyvenusius valsčiaus dailides. Tai rusų tautybės žmonės, kurie į mūsų kraštą atsikraustė XVIII a. antroje pusėje, nes Jekaterina II ištrėmė sentikius į gubernijų pakraščius. Taip Panoterių krašte apsigyveno rusų tautybės žmonės, kurių giminės gyvena ir šiandien. 1935 m. mediniame mokyklos pastate įsikūrė pradžios mokyklos keturios ir progimnazijos 5,6 klasės. Antrame aukšte patalpos buvo skirtos apsigyventi mokytojams.

Šiame pastate dirbo mokytojai: O. J. Šibailos (1930–1934; J. Šibaila, 1944 m. pasitraukus vokiečiams, buvo aktyvus Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis),  poetas, patriotas Benediktas Kiškis, mokytojai O. P. Šalučkai (1938–1941), kurie 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Sibirą. Nuo 1956 m. ir buvusiame valsčiaus pastate įsikūrė jau priaugančios vidurinės Panoterių vidurinės mokyklos klasės, kuriose mokėsi iki 200 vaikų. 1967 m. pastačius naują mūrinį pastatą, senajame liko biblioteka, technologijų kabinetai, chemijos-biologijos kabinetai. Iki 2000-ųjų jame vyko pamokos. Paskui statinys buvo parduotas. 2019 m. kilusio gaisro metu sudegė antras aukštas.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.197167
  • GPS LNG 24.43232
Pasidalinti:


 

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas