Markutiškių dvarvietė

PANOTERIAI

Apie objektą:

Markutiškių dvaro statiniai iškilo XIX a. Visą kompleksą sudarė medinis dviejų galų centrinis pastatas, ūkiniai pastatai, arklidės, žiemos sodas, vandens malūnas. Dvarą valdė dvarininkai Okuličiai. Pats dvaro savininkas dirbo Jonavoje, banke. Dvarininkai   turėjo namus ir Kaune. Rūmuose niekada netrūko svečių, vyko įvairūs priėmimai. Dvarininkė rūpinosi žiemos sodu.

Artėjant sovietų okupacijai, 1939 m. savininkai apsigyveno Kaune, o dvaru rūpinosi Pupkuliuose gyvenantys kaimynai. Tolimesnis dvarininkų likimas nežinomas,atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pretendentų į valdų nuosavybę neatsirado.

Pokario metu, 1946 m., dvaro teritorijoje įsikūrė mašinų-traktorių stotis (MTS), kuri vėliau reorganizuota į melioracijos valdybą (MSV). 1964–1970 m. valdybos melioratoriai mūsų krašte vykdė melioravimo darbus. Viename iš dvaro statinių įsikūrė Markutiškių apylinkė ir Markutiškių paštas. Ūkiniuose pastatuose veikė biblioteka, parduotuvė, kultūros namai. Vandens malūnas nustojo suktis apie 1960 metus. Netoli įvažiavimo į dvarvietę (kelių kryžkelėje) stovėjo akmeninis kryžius (manoma, kad ponų statytas). Įkūrus MTS, buvo įsakyta kryžių nugriauti. Tą įvykdė vienas traktorininkas, kuris, jeigu tikėtume žmonių pasakojimais, vėliau apako.

1990-aisiais  MSV išsikėlė į Jonavą, bet mūsų krašto žmonėms pastatė naują medinį kryžių. MSV labai prisidėjo prie Markutiškių parko kraštovaizdžio išsaugojimo – išasfaltavo takelius, prižiūrėjo ir puoselėjo augaliją. Čia vykdavo melioratorių šventės ir kiti renginiai.

Koordinatės:

  • GPS LAT  55.14213840262391
  • GPS LNG 24.39618450730899
Pasidalinti:


 

Kiti objektai

Panoterių dvarvietė

55.200924, 24.435123

Taukadažių dvarvietė

55.197263, 24.401200

Milagainių dvarvietė

55.188676, 24.380373

Markutiškių parkas

55.13891059717127, 24.397804529582004

Panoterių centrinė aikštė

55.197024 , 24.432942

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas