Upninkų mokykla

UPNINKAI

Apie objektą:

XVIII a. antrojoje pusėje Upninkuose veikė parapinė pradžios mokykla. Istoriniuose šaltiniuose nurodoma, kad 1777 m. joje mokėsi 19, 1781 m. – 4, 1782 m. – 19, 1809 m. – 10, 1812 m. – 16 mokinių.

1782 m. mokykla atskiro pastato neturėjo. Vargonininkas savo bute mokė vaikus skaityti ir rašyti.

Po 1861–1863 m. sukilimo lietuviška parapinė pradžios mokykla Upninkuose buvo uždaryta. Vaikus lietuvių kalba mokė daraktoriai.

Carinė valdinė pradžios mokykla Upninkuose atidaryta 1900-aisiais.

1937 m. Upninkuose veikė pradinė mokykla. Joje buvo keturi skyriai. 1949–1950 m. m. Upninkų pradinė mokykla tapo septynmete (progimnazija). Pradėjus sparčiai augti gyvenvietei, pastatytas naujas mokyklos pastatas ir įkurta aštuonmetė mokykla (1964–1965). 1981 m. mokykloje mokėsi 269 mokiniai. 1986 m. įstaiga tapo nepilna vidurine mokykla, o nuo 1987 m. rugsėjo 1 d. ji reorganizuota į Upninkų vidurinę mokyklą. 1988–1989 m. m. mokykloje mokėsi 268 mokiniai. 1990 metais išleista pirmoji abiturientų laida.

Nuo 1993 m. mokykloje veikė skautų draugovė „Lietava“, buvo sustiprintas dailės mokymas. Įstaiga dalyvavo Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, garsėjo jaunaisiais literatais, gamtininkais, dailininkais, sportininkais.

2001 m. rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla buvo reorganizuota į Upninkų pagrindinę mokyklą, bet ir toliau sėkmingai tęsė vidurinės mokyklos tradicijas, dalyvavo kokybės siekiančių ugdymo įstaigų klubo veikloje. 2001 m. mokykloje mokėsi 203 mokiniai. 2002 m. birželio 15 d. iškilmingai paminėtas 225 metų mokyklos Upninkuose jubiliejus. Šia proga atidarytas mokyklos istorijos muziejus. 2012 m. įvykdyta mokyklos renovacija. 2013 m. prie Upninkų pagrindinės mokyklos prijungtas Upninkų vaikų lopšelis-darželis.  2019 m. įstaiga reorganizuojama į Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyrių.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.082693905077946
  • GPS LNG 24.539853088901456
Pasidalinti:


 

Kiti objektai

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas