Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios ansamblis

PANOTERIAI

Apie objektą:

Jį sudaro buvusi senoji bažnyčia, pastatyta 1946 m. ir dabar virtusi koplyčia, kur vyksta pamaldos šaltuoju metų laiku, naujosios bažnyčios pastatas, iškilęs1994-aisiais,1989 m. statybos klebonija, šventorius.

Bažnyčios istorija

Pirmoji bažnyčia Panoteriuose buvo pastatyta 1441 m. Nuo 1584 iki 1700 m. ji buvo evangelikų reformatų. Panoterių bažnyčia priklauso seniausių Lietuvos bažnyčių penkiasdešimtukui. Prieš karą parapija turėjo 3000 tikinčiųjų. 1941m. rugsėjo 22 d. bažnyčia sudegė, kaip manoma, nuo žvakės. Laikina bažnyčia buvo įrengta vietoje špitolės. Bet 1944 m. liepos 27d. ji sudegė nuo padegamųjų kulkų. 1944–1946m. patalpos bažnyčiai buvo nuomojamos V. Brimerienės name, o špitolės vietoje pastatytas namas maldos namams: pusė jo skirta bažnyčiai, kita pusė – klebonijai.

1989 m. balandžio 5 d., klebonaujant kunigui Vytautui Kazimierui Pesliakui, iš tuometinės Ministrų Tarybos gautas leidimas naujos bažnyčios statybai. Tai buvo pirmoji bažnyčia, pastatyta atkūrus Lietuvos nepriklausomą valstybę, pašventinta 1994 m. rugpjūčio 21 d.

Projektą bažnyčiai parengė kaunietė architektė Birutė Kugevičienė. Statinys  neogotikinio modernaus stiliaus, su dviem bokštais priekyje ir vienu ties altoriumi. Stogas uždengtas raudonai dažyta skarda. Visa bažnyčia pastatyta iš geltonų plytų, netinkuota išore, turinti arkines lubas, yra keturkampė, trijų navų.

Bažnyčios puošmena – vitražai. Didžiuosius – virš centrinio įėjimo, tarp bokštų – ir du vitražus iš abiejų altoriaus šonų sukūrė vitražistė N. Baginskienė. Jų įsigijimą finansavo akcinė bendrovė  „Achema“. Šoniniai vitražai sukurti pagal biblijinius siužetus iš rožančiaus paslapčių (13 langų pagal knygelės „Marijos Rožinės“ iliustracijas).

Bažnyčios interjeras sukurtas iš natūralaus medžio. Dešinės navos altoriuje yra paveikslas, vaizduojantis Šv. Juozapą. Šis paveikslas yra įtrauktas į saugotinų kultūros vertybių sąrašą.

Senojoje bažnyčioje, dabar jau 25 metus vadinamoje  koplyčia, žiemos laiku vyksta pamaldos. Joje taip pat yra įrengti skoningi vitražai, kuriuos sukūrė garsaus vitražo meistro M.Ušinsko  mokinys, jei neklystame, pavarde J. Laurinaitis.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.196463
  • GPS LNG 24.434653
Pasidalinti:


 

Kiti objektai

Panoterių dvaras

55.200924, 24.435123

Panoterių centrinė aikštė

55.197024, 24.432942

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas