P. Vaičiūno Panoterių mokykla

PANOTERIAI

Apie objektą:

Pastatytas 1967 m. kaip priestatas senai mokyklai. Naujajame statinyje įrengta erdvi  sporto salė, sanitariniai mazgai. Klasėse vidutiniškai mokėsi apie 20 mokinių. Mokyklos katilinė šildė du mokyklos pastatus, bendrabutį, dirbtuves, mokytojų gyvenamuosius butus.

Daugiau apie mokyklos istoriją

Panoterių mokyklos ugdymo procese didelis dėmesys buvo skiriamas kraštiečiui, poetui, dramaturgui, kilusiam iš Piliakalnių kaimo, atminti.

1990 metais liepos 11 d., minint P. Vaičiūno 100-metį, mokyklai suteiktas mūsų kraštiečio Petro Vaičiūno vardas.

1997 m. mokykloje įsikūrė vaičiūniečių klubas, vadovaujamas mokytojos metodininkės Audronės Žagunienės. Jo veiklose dalyvavo 5–10 klasių mokiniai, kuriems patiko kurti, vaidinti, skaityti eiles. Čia jie mokėsi pajusti kalbos grožį, vaidybos meną. Vaičiūniečiai buvo aktyvūs mokyklos ir rajono renginių dalyviai. Nuo 2002 m. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla kartu su Jonavos rajono Švietimo, kultūros skyriumi organizuodavo rajoninį bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursą, skirtą P. Vaičiūno atminimui. Yra išleistos septynios konkurse dalyvavusių rajono moksleivių kūrybos knygeles. Nuo 2009-ųjų vaičiūniečių klubas kas antri metai organizuodavo Jonavos rajono pagrindinių mokyklų moksleivių meninio skaitymo renginius, kurie taip pat buvo skiriami kraštiečio P. Vaičiūno atminimui. 2019 m. įvyko paskutinis Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų meninio skaitymo konkursas, nes nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokyklos nebeliko – ji buvo uždaryta. COVID–19 pandemija ir griežtas karantinas sujaukė konkurso organizavimą 2020 m. Vaičiūniečių klubo veikla nutrūko – liko tik prisiminimai ir mokinių kūrinai, išspausdinti knygelėse.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.197024
  • GPS LNG 24.430580
Pasidalinti:


 

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas