Panoterių miestelio centrinė aikštė

PANOTERIAI

Apie objektą:

Panoterių miestelio centrinei aikštei tinkamiausia vieta buvo prieš bažnyčią. Į šv. Mišias atvažiavę ponai, ūkininkai joje pastatydavo karietas, vežimaičius. Pasak žmonių pasakojimų, prieš I pasaulinį karą aikštėje šurmuliuodavo parapijos turgūs, kuriuose ūkininkai prekiaudavo savo produkcija. 1946 m. į aikštę buvo atgabentas iš Boreišių k. ūkininkų, išvežtų į Sibirą, medinis namas, kuriame įsikūrė biblioteka-kultūros namai. Iki 2008-ųjų jame vyko įvairūs kultūriniai renginiai.

Miestelio centras mena ir sunkius, žiaurius laikus. Po išvykų į Panoterių valsčiaus kaimus verbuoti ūkininkus į kolūkius, stribai nušautų  žmonių kūnus guldydavo aikštėje, kad pravažiuojantys ir praeinantys žmonės  matytų, kas jų laukia, jei nesutiks stoti į kolūkius. Nors ir kaip stropiai kūnai būdavo saugomi, bet po nakties jie dingdavo –  pasiimdavo artimieji ir palaidodavo.

Neužstatytoje pievoje vykdavo sporto varžybos, treniruotės, nes iki 1967-ųjų Panoterių mokykla neturėjo sporto salės. 1982 m. prie senų kultūros namų buvo pristatyta koncertinė salė. Po trejų metų aikštėje iškilo pastatas, kuriame įsikūrė  ambulatorija ir biblioteka. 2006 m. medinis kultūros namų pastatas buvo nugriautas, o ant tų pačių pamatų pastatytame plytiniame pastate įsikūrė Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenės namai. 2018 m. centrinėje aikštėje suplevėsavo Panoterių miestelio ir valstybinės vėliavos, kurios pakeliamos kasmet rugsėjo mėn. Šiandien šioje aikštėje sutinkami svečiai, nuo čia prasideda pažintinės ekskursijos.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.197024
  • GPS LNG 24.432942 
Pasidalinti:


 

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas