Upninkų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Upininkai

Apie objektą:

Upninkų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia yra ne centrinėje dabartinių Upninkų gyvenvietės dalyje, o senųjų Upninkų teritorijoje.

Pirmąją bažnyčią Upninkuose apie 1477 m. pastatė Radvilas Astikas. XVI  a. antrojoje pusėje – XVII a. pirmojoje pusėje veikė reformatų bažnyčia. 1650 m. Upninkų dvaro savininkas Jurgis Gruževskis įsipareigojo pastatyti naują bažnyčią. Gruževskių pastatyta šventovė gyvavo 99 metus. 1750 m. Šv. arkangelo Mykolo maldos namai buvo atnaujinti. 1781 m. parapijai priklausė 2341 tikintysis. Miestelyje veikė parapinė mokykla, kurioje 1782 m. buvo 19 mokinių.

XIX a. pradžioje gaisras sunaikino beveik visą miestelį ir bažnyčią. Iki maldos namų atstatymo pamaldos vykdavo klebonijoje įrengtoje koplyčioje. Po 1831 m. sukilimo carinė valdžia ją uždarė. Upninkų bažnyčia parapijos teisių neteko 1845 m. Jos buvo atkurtos tik apie 1924 metus. Upninkų bažnyčių raida rodo, kad jos klestėjimo laikotarpis buvo XVIII a. Meno srityje vyravo baroko stilius. Tas išryškėjo 1734 m. Upninkų medinėje bažnyčioje, kurią formavo du bokštai pagrindiniame fasade ir varpinė-bokštas stogo viduryje. Keletas gaisrų (1807, 1842 m.) sunaikino senąją architektūrą.

Dabartinė mūrinė bažnyčia, kurią tikintiesiems padovanojo dvarininkai Paškevičiai,  įrengta iš akmenų pastatytame grūdų sandėlyje. Vėliau iškilo mūrinės koplyčios ir medinės zakristijos priestatai. Dabartinį vaizdą bažnyčia įgavo 1907–1911 m., kai buvo suformuotas savitas stilius. Bažnyčios dekoratyvinis apipavidalinimas rėmėsi liaudies statybos tradicijomis, papildant modernizmo elementais. Šventovės interjeras buvo papuoštas vertingais sakralinio meno kūriniais, išlikusiais iš buvusių maldos namų.

Kiekvienų metų rudenį Upninkų bažnyčioje vyksta garsūs Šv. Mykolo atlaidai, sutraukiantys daug kraštiečių bei svečių.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.09126
  • GPS LNG 24.534488
Pasidalinti:


 

Kiti objektai

Dubių piliakalnis

55.106409, 24.549969

Vyšnialaukis

55.033524, 24.495548

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas