Taukadažių dvarvietė

Panoteriai

Apie objektą:

Tai ponų Radzivonų dvaro vieta, nutolusi apie 1 km  į vakarus nuo Panoterių miestelio, prie Panoterių–Milagainių kelio. Manoma, kad ją įkūrė rusų grafas XIX a. antroje pusėje.  Prasidėjus I Pauliniam karui, jis pasitraukė į Rusiją ir po karo negrįžo, nes neliko Rusijos gubernijos. Pasibaigus karui, Radzivonų šeimos nariai dvarą nupirko. Bet, kad galėtų už jį susimokėti, senasis Radzivonas vyko į Argentiną ir dirbo anglių kasyklose. Visiškai atsiskaičiuos su bankais, dvaras liko sūnui.

Spėjama, kad vietos pavadinimas susijęs su maistu, nes ponai buvo nešykštūs, o kumečiai išdažydavo taukus su duona.

Dvaro plotas – apie 140 ha ariamos ir pievų žemės, 30 ha miško. Gyvenamasis pastatas buvo medinis, dviejų galų, su prieangiu. Ūkiniai pastatai drėbti iš molio, nes netoli dvarvietės buvo molio telkinys, kuriame samdiniai darydavo rankomis plytas, o tą vietą vadindavo plytnyčia. Svirną  1900–1905 pastatė senasis dvaro savininkas.

Ponai Radzivonai ir dvi jų dukros 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Sibirą. Ponas žuvo, viena iš dukterų mirė tremtyje. Ponia Radzivonienė iš tremties grįžo apie 1970 metus ir gyveno Kaune. 1990 m. ji kartu su dukra Nijole ir jos šeima atsikraustė į Taukadažius. Aptvarkė dvarvietę, pradėjo ūkininkauti. Dvaro ponia mirė 2003 m., palaidota Panoterių kapinėse.

Koordinatės:

  • GPS LAT 55.197263
  • GPS LNG 24.401200
Pasidalinti:


 

Kiti objektai

Panoterių dvarvietė

55.200924, 24.435123

Milagainių dvarvietė

55.188676, 24.380373

Markutiškių dvarvietė

55.145755, 24.396546

Markutiškių parkas

55.13898, 24.39779

Panoterių centrinė aikštė

55.197024, 24.432942

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas