Panoterių miestelio medinė architektūra

Panoteriai

Apie objektą:

Pagal veikiančias LR paveldo objektų nuostatas kiekvienas medinis pastatas, kuris pastatytas iki 1954 m., priklauso medinės architektūros  grupei. II pasaulinio karo metu, 1944 m. liepos pabaigoje, Panoterių kaimo ir miestelio teritorijos pastatai buvo sugriauti ir sudeginti, nes tarybinės kariuomenės III Baltarusijos frontas ėjo per mūsų teritorijas Žeimių link, toliau – Raseinių link. Išliko valsčiaus medinis pastatas, medinės mokyklos, malūno  pastatai, keli gyvenamieji namai, dvaro ūkiniai pastatai. Išlikusiuose mediniuose namuose šiandien gyvena žmonės. Seniausiam namui – apie 140 metų. Vėjo malūnas nugriautas 1970 m., bet likę dvaro ūkiniai statiniai: svirnas, klėtis, apmūrytas tvartas. Dabar juose laikomi grūdai, tvarte žiemoja gyvuliai.

Koordinatės:

  • GPS LAT  55.195997
  • GPS LNG 24.426798
Pasidalinti:


 

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas